Gương trang điểm thêu tay cực xinh

Chất liệu gương nhập, gia công tỉ mỉ, bằng hợp kim.

Tiemgo.vn thêu tay thủ công hoạ tiết trang trí lên sản phẩm

Bạn có thể yêu cầu thêu tên, ký hiệu lên sản phẩm ( vui lòng liên hệ )

Category: