Thủ tục và giấy tờ cấp giấy phép xây dựng nhà

Giấy phép xây dựng nhà ở

Khi sửa nhà, xây nhà người dân cần có giấy phép xây dựng, sửa chữa của cơ quan có thẩm quyền cấp phép để cải tạo nhà ở và xây nhà ở. Vậy thủ tục và các giấy tờ liên quan đến giấy phép xây dựng nhà ở, sửa nhà như thế nào

Hồ Sơ Xin Cấp Phép Xây Dựng Nhà Ở

“a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

Đây là mẫu đơn kèm theo (PHỤ LỤC SỐ 1 Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng) 

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.”

Quy trình nộp hồ sơ cấp phép xây dựng

Quy trình nộp hồ sơ cấp phép xây dựng được tiến hành theo 3 bước. Bao gồm:

Bước 1: Bạn gửi hồ sơ ( theo như a,b,c,d trên) đến UBND cấp huyện tại khu vực bạn đang muốn xây dựng nhà ở

Bước 2: Người đại diện cơ quan UBND tiếp nhận hồ sơ của bạn, sau đó sẽ kiểm tra lại hồ sơ nếu đủ điều kiện thì sẽ có giấy xác nhận trao cho người gửi hồ sơ. Trường hợp giấy tờ chưa đủ hoặc không hợp lệ sẽ có thông báo lại bằng văn bản tới người nộp hồ sơ để bổ sung và hoàn thiện

Bước 3: Khi đến hẹn trên giấy biên nhận, người của UBND sẽ trả kết quả và bản thiết kế ( có đóng dấu xác nhận ). Kèm theo đó là giấy phép xây dựng ( nếu đủ điều kiện ) hoặc Trả lời bằng văn bản ( nếu không đủ điều kiện )

Thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ hoàn tất đến khi trả kết quả không quá 15 ngày làm việc tại khu vực đô thị và không quá 10 ngày làm việc tại khu vực nông thôn.

Những Trường Hợp Được Miễn Giấy Phép Xây Dựng

Được quy đinh rõ tại Khoản 2, điều 89 Luật xây dựng năm 2014 quy định

Miễn giấy phép xây dựng
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *