Sigil là gì và cách tạo Sigil

Sigil được sử dụng là một biểu tượng phép thuật. Với niềm tin nó sẽ giúp chủ nhân thử hiện những hiện họ mong muốn. Mới đây thì Sigil lại nỏi lên như một phương pháp giúp những người đang có mong ước nào đó thực hiện thành hiện hiện thực.

Nhìn chung, Sigil trong thời điểm hiện tại theo ý nghĩa tốt hơn, sẽ cho người làm Sigil một niềm tin và sự tin để thực hiện những điều họ mong ước.

Cách thực hiện Sigil tên của bạn

Sigil theo tên của bạn là cách để bạn tạo một Silgil tên mình, mang ý nghĩa may mắn, món quà luôn mang theo bên mình những lúc cần.

Bước 1: Viết tên của bạn không dấu- IN HOA

Ví dụ: PHAM DUC NGOC

Bước 2: Loại bỏ các nguyên âm : U – E – A – O – I – Y.

Ví dụ: P-H-M-D-C-N-G-C

Bước 3: Đối chiếu các ký tự có được theo bảng dưới đây

Ví dụ: P-H-M-D-C-N-G-C thì được dãy số 7-8-4-4-3-5-7-3

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ 

Bước4: Loại bỏ các số giống nhau

Ví dụ: 7-8-4-4-3-5-7-3 thì còn lại 7-8-4-3-5

Bước 5: Bạn vẽ một hình tròn như hình sau.

sigil-theo-ten

Hình tròn là dãy các số 1,4,6,2,9,5,8,3,7 Và bắt đầu mình vẽ theo dãy số của mình. Trên thực thế thì bạn sẽ một dấu ngoắc nhỏ nhỏ ở mỗi đường vòng nhìn sẽ đẹp hơn nhé. Còn mình vẽ trên máy tính nên không được đẹp lắm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo một Sigil cho một điều ước, một ước nguyện hay câu bạn thích theo cách như sau

Sau đó bạn có thể đi in ra, làm một vòng đeo cổ nhỏ nhỏ xinh sẽ rất ấn tượng đó

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *