Khắc phục lỗi “Đường Dẫn Không Tồn Tại” khi tra điểm Vnedu

Sổ liên lạc điện tử hiện nay đã có vai trò quan trọng trong việc thay thế sổ liên lạc giấy truyền thống. Tuy nhiên, vì số lượng phụ huynh học sinh truy cập hiện nay quá lớn dẫn đến việc truy cập bị hạn chế. Ví dụ, khi truy cập vào sổ liên lạc theo địa chỉ : https://vnedu.vn/so-lien-lac/  thì bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

Khắc phục ” Đường dẫn này không tồn tại” khi vào Sổ Liên Lạc Điện Tử

Để khắc phục sự cố này, quý phụ huynh và học sinh vui lòng làm theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Truy cập vào Vnedu Tra Cứu Điểm (tradiem.net) rồi chọn vào mục Tra Điểm ( màu cam )

Bước 2: Bạn sẽ được điều hướng đến trang tra điểm, hãy chọn luôn vào mục Tra Cứu Kết Quả Học Tập

Điền các thông tin bao gồm:

Chọn tỉnh: Tỉnh – thành phố mà học sinh theo học.,

Nhập số điện thoại ( của phụ huynh ) hoặc mã học sinh. rồi lọc để tìm kiếm học sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *