Bài 4.2: Hướng dẫn cài đặt WordPress ( Nhanh, đơn giản,Softaculous)

Cài đặt WordPress thường có nhiều hình thức khác nhau, nhưng cơ bản là cài thủ công và cài đặt nhanh bằng Softaculous. Nói thật tình thì cài WordPress thủ công đã tối ưu và dễ dàng rồi thì cài bằng Softaculous nó lại quá ư là đơn giản. Thêm nữa, cài bằng Softaculous thì … Continue reading Bài 4.2: Hướng dẫn cài đặt WordPress ( Nhanh, đơn giản,Softaculous)